Câu hỏi được gắn thẻ «4.1-jelly-bean»

Phiên bản Android sau 4.0.x (Ice Cream Sandwich) trong chuỗi phiên bản Android. Vui lòng chỉ sử dụng thẻ này nếu câu hỏi của bạn liên quan cụ thể đến Jelly Bean và các tính năng của nó.
5
Giảm kết nối Wi-Fi
Gần đây tôi đã gặp khó khăn trong việc giữ kết nối với Wi-Fi, đầu tiên ở nhà và bây giờ tại nơi làm việc. Điều gì xảy ra là sau một thời gian tôi sẽ nhận thấy rằng điện thoại của tôi đang sử dụng 3G. Nếu tôi đi …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.