Câu hỏi được gắn thẻ «samsung-nexus-s»

Sử dụng thẻ này nếu sự cố của bạn thực sự xảy ra với thiết bị Samsung Nexus S (GT-I9020A, GT-I9020T, GT-I9023, GT-I9023T, SPH-D720).


2
Cài đặt cập nhật ICS
Tôi gặp một sự cố - nửa năm trước tôi đã cài đặt 4.0.3 trên Nexus S. Tôi đã cài đặt nó bằng cách đặt tệp 'update.zip' vào \sdcardthư mục, khởi động lại điện thoại, giữ các nút Power + VolUp, sau đó chọn recoveryvà cài đặt. Tuy nhiên, bây …
1
Làm cách nào để tắt NFC?
Nexus S của tôi thông báo cho tôi khi nó gần với vé mùa Oyster của tôi. Nó nói Thẻ mới được thu thập. Loại thẻ không xác định. Tôi có thể dừng nó làm điều này.


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.