Câu hỏi được gắn thẻ «google-maps-navigation»

Điều hướng của Google Maps được phát hành dưới dạng tiện ích bổ sung miễn phí cho Google Maps với Android 2.0 (Eclair) vào khoảng tháng 11 năm 2009, cung cấp các lệnh thoại và báo cáo giao thông. Trong khi việc phát hành ban đầu chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ, dịch vụ đã nhanh chóng được mở rộng sang Vương quốc Anh và các phần lớn của lục địa Châu Âu.


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.