Câu hỏi được gắn thẻ «music-player»

Nhiều loại ứng dụng khác nhau được tạo ra để chơi nhạc. Đây cũng có thể được xác định là trình phát âm thanh. Mục đích chính của các ứng dụng này là cho phép người dùng nghe các bài hát liên tục.
4
Trình phát nhạc tiếp tục hiển thị các bài hát đã xóa. Làm cách nào để xóa chúng hoặc làm mới thư viện?
Tôi đang sử dụng một Droid X với Gingerbread đã được root. Tôi có quyền truy cập root, nhưng chưa sử dụng nó để làm bất cứ điều gì. Tôi đã kiểm tra thư mục / Âm nhạc nhiều lần và hơn 500 bài hát tôi đã xóa không còn …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.