Câu hỏi được gắn thẻ «motorola-droid»

Motorola Droid là điện thoại thông minh được cung cấp độc quyền bởi Verizon (ở Mỹ).
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.