Câu hỏi được gắn thẻ «volume-control»

Các câu hỏi liên quan đến điều khiển âm lượng của thiết bị Android; hoặc sử dụng điều khiển phần cứng (Phím âm lượng) hoặc điều khiển phần mềm (Ứng dụng và tiện ích).3
Làm cách nào tôi có thể làm cho âm lượng Samsung Galaxy Nexus của tôi to hơn so với những gì cổ phiếu cho phép?
Tôi thấy âm lượng phương tiện không quá lớn trên Samsung Galaxy Nexus của tôi và muốn bằng cách nào đó "tăng cường" nó vượt xa những gì Android cho phép. Điện thoại của tôi đã được root và đang chạy Ice Cream Sandwich (Android 4.0). Có cách nào để …


4
Giảm tối thiểu âm lượng cuộc gọi
Tôi thấy rằng âm lượng cuộc gọi tối thiểu trên HTC Desire của tôi vẫn còn quá lớn đối với một số cuộc gọi. Kể từ khi tôi nhận được điện thoại, tôi đã flash một số ROM tùy chỉnh khác nhau, cập nhật radio, v.v. và đã có vấn …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.