Câu hỏi được gắn thẻ «bookmarks»

Các phím tắt mà người dùng giữ trong trình duyệt internet để quay lại trang mong muốn.
1
Chia sẻ để đánh dấu
Có cách nào để có "Bookmark" như một phần của các mục trong tùy chọn "Chia sẻ" hiển thị khi một lần nhấp vào "Chia sẻ" trên một ứng dụng nhất định không?Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.