Câu hỏi được gắn thẻ «home-screen»

Màn hình chính là thứ bạn thường thấy đầu tiên sau khi mở khóa thiết bị mới khởi động, nơi đặt các tiện ích, v.v. của bạn và nơi mọi hoạt động thường bắt đầu.

1
Tôi có thể làm cho các biểu tượng liên lạc trên màn hình chính cập nhật hình ảnh của họ không?
Tôi chỉ tự hỏi liệu có ai biết cách làm cho các biểu tượng liên lạc trên màn hình chính cập nhật hình ảnh của họ khi hình ảnh của số liên lạc bị thay đổi mà không cần phải xóa phím tắt và tạo lại nó. Điều này có …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.