Câu hỏi được gắn thẻ «launcher»

Trình khởi chạy bao gồm màn hình chính và menu ứng dụng. Như tên cho thấy, trình khởi chạy là thành phần chịu trách nhiệm khởi chạy ứng dụng. Bạn có thể dễ dàng trao đổi trình khởi chạy của điện thoại Android của mình với một trình khởi chạy khác.

2
Tôi đã kiểm tra 'sử dụng làm mặc định' khi chọn trình khởi chạy mặc định, nhưng bây giờ tôi không thể khởi động ADW.Launcher nữa
Tôi đã cài đặt ADW.Launcher trên Galaxy S chạy Froyo (2.2) để kiểm tra. Khi nó được cài đặt, mỗi lần tôi nhấn nút 'home', tôi có một lựa chọn khởi chạy . Cuối cùng, tôi thấy điều này thật khó chịu, tôi chọn cái được cài đặt mặc định …

4
Trình khởi chạy không có màn hình chính?
Có phần mềm khởi chạy cho thiết bị Android của tôi (trong trường hợp này là Galaxy S2) không có màn hình chính mà chỉ có ngăn kéo Ứng dụng? Nếu tôi có thể đưa ra ví dụ thì đó sẽ là iOS; bạn mở khóa và bạn ngay lập …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.