Câu hỏi được gắn thẻ «lg-optimus-one»


3
Phân vùng hệ thống là gì? Làm thế nào kích thước của nó là cố định? Nó có thể được thay đổi kích thước?
Tôi đã root LG P500 (Optimus One) đang chạy stock. Gần đây tôi đã cập nhật lên CM10 không chính thức (Android 4.1) và quan sát thấy một số vấn đề nghiêm trọng. Tôi đã quan sát thấy dịch vụ Vị trí của tôi không hoạt động. Nhiều ứng dụng …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.