Câu hỏi được gắn thẻ «insufficient-memory»

Lỗi 'không đủ bộ nhớ' thường xảy ra liên quan đến đồng bộ hóa dữ liệu hoặc cài đặt ứng dụng khi thiết bị của bạn sắp hết bộ nhớ * nội bộ * (tức là điện thoại, không phải thẻ sdcard nội bộ).3
LowMemoryKiller đang giết chết vô số ứng dụng hệ thống và buộc chết không gian người dùng, nhưng, Free free cho biết có rất nhiều bộ nhớ
Trong một thời gian, tôi đã gặp vấn đề, trong đó các quy trình hệ thống quan trọng đã bị LowmemoryKiller / OOM giết chết. Sau khi được giúp đỡ, tôi đã thêm một tệp hoán đổi 500 MB hoạt động tự nhiên vài ngày trước để thử và giảm …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.