Câu hỏi được gắn thẻ «titanium-backup»

Titanium Backup cho phép sao lưu toàn bộ ứng dụng, dữ liệu của chúng và thậm chí cả các ứng dụng hệ thống. Nó có tính năng mã hóa, lập lịch, đồng bộ hóa đám mây và hơn thế nữa.2
Làm cách nào để sao lưu Titanium Backup?
Tôi muốn cài đặt Titanium Backup trên điện thoại mới và muốn thực hiện các cài đặt từ điện thoại cũ của tôi, bao gồm lịch trình sao lưu hiện tại. Làm thế nào tôi có thể đi về điều này để tránh phải tạo lại chúng bằng tay? Tôi …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.