Câu hỏi được gắn thẻ «htc-droid-incredible»

Đối với các câu hỏi rõ ràng về HTC Droid Incredible.

3
Làm cách nào tôi có thể truy cập bộ nhớ điện thoại nội bộ thông qua phục hồi ClockworkMod?
Tôi có một chiếc HTC Incredible, bắt nguồn từ MIUI và bị đóng băng trên màn hình khởi động Incredible màu trắng. Tôi cần phải lấy một vài hình ảnh ra khỏi điện thoại trước khi tôi cài đặt mới. Có thể truy cập bộ nhớ điện thoại từ phục …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.