Câu hỏi được gắn thẻ «miui»
1
Hot Boot có nghĩa là gì?
Trong ROM Miui, có bốn tùy chọn để khởi động lại điện thoại từ menu nguồn: "Hot Boot" nghĩa là gì, về mặt kỹ thuật? Có trường hợp nào khởi động nóng có thể gây hại không? Có bất kỳ lý do để chọn để khởi động nóng ở tất …
8 reboot  miui 

3
Làm cách nào tôi có thể truy cập bộ nhớ điện thoại nội bộ thông qua phục hồi ClockworkMod?
Tôi có một chiếc HTC Incredible, bắt nguồn từ MIUI và bị đóng băng trên màn hình khởi động Incredible màu trắng. Tôi cần phải lấy một vài hình ảnh ra khỏi điện thoại trước khi tôi cài đặt mới. Có thể truy cập bộ nhớ điện thoại từ phục …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.