Câu hỏi được gắn thẻ «notifications»

Các câu hỏi liên quan đến thông báo trên Android Mobile, có thể là hình ảnh (cảnh báo trên thanh thông báo), âm thanh, độ rung của thiết bị hoặc đến thông báo di động qua SMS. Nếu có thể, vui lòng sử dụng các thẻ cụ thể hơn, ví dụ: 'thanh thông báo' hoặc led dẫn thông báo '. Xem wiki thẻ đầy đủ để biết thêm thông tin.6
Im lặng một nhóm Whatsapp
Tôi muốn ngừng nhận thông báo tin nhắn mới từ một nhóm Whatsapp nào đó. Có thể không? Làm rõ: Tôi không muốn rời nhóm. Tôi không muốn tắt tất cả các thông báo Whatsapp. Có những nhóm khác mà tôi vẫn muốn nhận thông báo. Tôi không muốn tắt …


2
Android 4.3: Cách lấy lịch sử thông báo
Trong những ngày gần đây, sau khi phát hành Android Jelly Bean 4.3, tôi đã nghe về một tính năng mới: một cái gì đó giống như lịch sử thông báo , sẽ là màn hình hiển thị không chỉ các thông báo hiện tại mà cả các thông báo …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.