Câu hỏi được gắn thẻ «delete»
1
Điều gì thực sự xảy ra trong quá trình thiết lập lại nhà máy? Liệu nó có xóa an toàn tất cả dữ liệu?
Khi bạn "khôi phục cài đặt gốc" cho điện thoại Android, bạn có định dạng bộ nhớ điện thoại bằng cách xóa an toàn tất cả dữ liệu và ghi lại chúng bằng số không, hoặc bạn chỉ đơn giản là xóa các tệp bằng cách ẩn chúng khỏi hệ …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.