Câu hỏi được gắn thẻ «gmail»

Đối với các sự cố cụ thể đối với ứng dụng Gmail, AKA Google Mail. Đối với một ứng dụng thư khác, hãy sử dụng thẻ dành riêng cho nó hoặc, nếu không tìm thấy, thẻ 'email' chung chung.


2
Làm cách nào để tạo bộ lọc trong Gmail di động?
Mở một tin nhắn trên điện thoại / máy tính bảng của tôi và tôi muốn tạo một bộ lọc cho tin nhắn đó nhưng tôi không thể thấy nơi nào để làm điều đó. Điều tương tự có thể được tìm thấy từ menu trên cùng bên phải khi …
29 gmail  filter 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.