Vị trí của tệp đính kèm mà tôi tải xuống từ ứng dụng Gmail là gì?


20

Tôi không thể tìm thấy nơi các tệp được lưu sau khi tôi tải chúng xuống từ một email. Tôi rất vui nếu bạn có thể hướng dẫn tôi đến vị trí.

Câu trả lời:


20

Điều đó nên được /sdcard/Downloads, thay thế /sdcardbằng bất cứ nơi nào "lưu trữ dữ liệu" của bạn. Bạn cũng có thể truy cập chúng bằng Ứng dụng "Tải xuống".


2
Ngoài ra, bạn cần chương trình như ES File explorer để duyệt / sdcard / Tải xuống.
roxan
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.