Câu hỏi được gắn thẻ «google-account»

sự cố với tài khoản Google của bạn (được sử dụng cho Playstore, Gmail, v.v.)

10
Có cách nào để chặn truy cập hoặc xóa dữ liệu Google của tôi cho điện thoại bị mất / bị đánh cắp
Nếu điện thoại của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp, mối quan tâm thực sự duy nhất của tôi là dữ liệu và ứng dụng được liên kết với tài khoản Google của tôi, chẳng hạn như Gmail của tôi, khả năng mua ứng dụng từ Thị trường và …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.