Câu hỏi được gắn thẻ «remote-wipe»

10
Có cách nào để chặn truy cập hoặc xóa dữ liệu Google của tôi cho điện thoại bị mất / bị đánh cắp
Nếu điện thoại của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp, mối quan tâm thực sự duy nhất của tôi là dữ liệu và ứng dụng được liên kết với tài khoản Google của tôi, chẳng hạn như Gmail của tôi, khả năng mua ứng dụng từ Thị trường và …

1
Làm thế nào để chuẩn bị cho mình & điện thoại thông minh / máy tính bảng trong trường hợp nó bị mất hoặc bị đánh cắp?
Tôi muốn biết những biện pháp hoặc bước nào cần được thực hiện, để bảo vệ và bảo vệ bất kỳ "dữ liệu" nào trên Điện thoại thông minh hoặc Máy tính bảng Android của tôi, và thực sự là chính thiết bị, trong trường hợp bị mất hoặc bị …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.