Câu hỏi được gắn thẻ «vibration»
3
Cải thiện cường độ rung của Nexus 4
Về cơ bản, đây là câu hỏi tương tự như được đặt ra ở đây: Tăng cường độ rung Tôi nghĩ rằng có thể có một câu trả lời khác cho Nexus 4, tuy nhiên, xem cách nó là một nhà sản xuất khác và HĐH đã thay đổi một …

6
Tăng cường độ rung
Sức mạnh rung của Galaxy Nexus của tôi cực kỳ yếu. Khi tôi có điện thoại trong túi, tôi chỉ đơn giản là không cảm thấy rung khi có cuộc gọi đến, điều này đánh bại mục đích của nó. Do đó, tôi đã bỏ lỡ nhiều cuộc gọi quan …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.