Câu hỏi được gắn thẻ «profiles»


3
Phím tắt để chuyển hồ sơ trên CyanogenMod
Trên Android của tôi, tôi đang tìm cách định cấu hình các cấu hình và trong Cài đặt thấy rằng tôi có thể định cấu hình các cấu hình và có một số cấu hình tồn tại trước đó như Home, Work, Silent, v.v., với các cài đặt khác để …6
Hồ sơ của Cyanogenmod tốt cho việc gì?
Tôi vừa cài đặt ICS CM9 trên Galaxy Note của mình và tôi cảm thấy bối rối trước cài đặt "Cấu hình". Dường như cho phép tôi thiết lập các cấu hình khác nhau (tại nhà, nơi làm việc, v.v.) và liên kết cài đặt với chúng, ví dụ như …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.