Câu hỏi được gắn thẻ «whatsapp-messenger»

WhatsApp Messenger là một giải pháp thay thế cho tin nhắn SMS và rất giống với BlackBerry Messenger.

6
Im lặng một nhóm Whatsapp
Tôi muốn ngừng nhận thông báo tin nhắn mới từ một nhóm Whatsapp nào đó. Có thể không? Làm rõ: Tôi không muốn rời nhóm. Tôi không muốn tắt tất cả các thông báo Whatsapp. Có những nhóm khác mà tôi vẫn muốn nhận thông báo. Tôi không muốn tắt …

3
Giúp hiểu quyền của Whatsapp
Whatsapp đã cằn nhằn tôi trong vài ngày qua rằng tôi phải nâng cấp nó để tiếp tục sử dụng nó. Với việc mua lại Facebook và Play Store không còn đánh dấu các quyền "MỚI" một cách riêng biệt, tôi đang gặp khó khăn giữa nâng cấp và gỡ …
2
Tại sao tôi không thể quét QR WhatsApp?
Tại sao tôi không thể quét QR Whatsapp? Tôi đã cài đặt lại WhatsApp Tôi đã có tùy chọn web WhatsApp Tôi đặt nó để quét nhưng nó không quét. Tôi đã cài đặt ứng dụng QR Scanner và nó hoạt động hoàn hảo. Tôi đã gỡ cài đặt ứng …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.