Câu hỏi được gắn thẻ «qr-code»
4
Làm cách nào để bảo vệ mật khẩu Wi-Fi của tôi khỏi bị hiển thị bởi điện thoại Android khi chia sẻ nó với mã QR?
Tôi muốn biết liệu có cách giải quyết nào để bảo vệ hoặc ẩn mật khẩu bộ định tuyến Wi-Fi TP-LINK của tôi khỏi bị hiển thị trên điện thoại sử dụng điện thoại Xiaomi (Redmi) không. Nếu chúng ta truy cập Wi-Fi trong điện thoại Redmi và chạm vào …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.