Câu hỏi được gắn thẻ «images»

Đối với các câu hỏi về cách Android xử lý hình ảnh chung chung. Các câu hỏi về ảnh sẽ được thẻ "ảnh" phục vụ tốt hơn.


6
Hình nền được lưu ở đâu?
Đây là tình huống của tôi: Tôi đã có một hình ảnh từ một trang web mà tôi đặt làm nền trong trình duyệt. Bây giờ tôi tự hỏi nơi tôi có thể tìm thấy hình ảnh trong hệ thống tệp, bởi vì tôi không thể tìm thấy nó trực …
26 images  wallpaper 

1
Tại sao có: nopm: trong một số tên tệp ảnh?
Tôi đã xem một số hình ảnh được chụp bằng máy ảnh của tôi ( Google Camera ) và có một số hình ảnh có :nopm:trong tên tệp. Định dạng của tên tệp là như nhau, chỉ một số chứa cái này sau dấu thời gian, trước phần mở rộng. …
10 camera  images Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.