Câu hỏi được gắn thẻ «samsung-galaxy-tab»


11
Galaxy Tab không được sạc qua cáp USB
Hiện tại tôi đang sử dụng Samsung Galaxy Tab, model là GT-P1000, để kiểm tra ứng dụng của tôi, vì vậy tôi thường gắn nó với PC thông qua cáp USB và nó được gắn trong cả ngày mặc dù nó hiển thị pin yếu vào cuối ngày. nhưng nó …

2
Màu sắc tài khoản khách hàng thư
Trong ứng dụng thư khách của Galaxy Tab, tôi có ba tài khoản. Trong chế độ xem "tất cả các hộp thư" có một dòng nhỏ bên trái để đánh dấu thư đến từ tài khoản nào. Những màu này dường như được xác định ngẫu nhiên khi tạo tài …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.