Câu hỏi được gắn thẻ «usb-debugging»

chế độ kết nối USB trên thiết bị Android cho phép máy tính được kết nối USB tương tác trực tiếp với thiết bị.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.