Câu hỏi được gắn thẻ «chrome-for-android»

Google Chrome là một trình duyệt phổ biến. Sử dụng thẻ này nếu câu hỏi của bạn là về phiên bản Android hoặc các vấn đề chỉ liên quan đến nó3
Làm cách nào tôi có thể ngừng được chuyển hướng đến App Store / Google Store bằng các tập lệnh quảng cáo tinh ranh?
Hiện tại có rất nhiều trang web thực hiện việc này và điều đó thực sự gây phiền nhiễu: Tôi truy cập một trang web nội dung trên thiết bị Android của tôi. 10-15 giây sau khi tải bắt đầu trang web bị treo trong vài giây. Cửa hàng Google …

4
Tải xuống các tệp với Chrome cho Android
Câu hỏi này đã được di chuyển từ Super User vì nó có thể được trả lời trên Sàn giao dịch người đam mê Android. Di cư 7 năm trước . Có cách nào để tải xuống các tệp phương tiện trực tiếp từ trình duyệt Chrome không? Trong trình …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.