Câu hỏi được gắn thẻ «partitions»

Phân vùng là sự phân chia bộ nhớ trong hoặc thẻ sdcard của bạn.


3
Thay đổi kích thước phân vùng / dữ liệu (đã root)
Thị trường ứng dụng của tôi (Google Play) có vấn đề. Tôi không thể cài đặt bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại của mình (Lenovo, đã root) vì "Không đủ dung lượng trong đĩa", nhưng thực tế là có. Sau khi hỏi một người bạn, tôi chuyển ứng …


3
Phân vùng hệ thống là gì? Làm thế nào kích thước của nó là cố định? Nó có thể được thay đổi kích thước?
Tôi đã root LG P500 (Optimus One) đang chạy stock. Gần đây tôi đã cập nhật lên CM10 không chính thức (Android 4.1) và quan sát thấy một số vấn đề nghiêm trọng. Tôi đã quan sát thấy dịch vụ Vị trí của tôi không hoạt động. Nhiều ứng dụng …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.