Câu hỏi được gắn thẻ «cellular-radio»


7
Làm cách nào tôi có thể theo dõi và ghi lại chế độ và tốc độ kết nối dữ liệu và ghi nhật ký với vị trí?
Tôi muốn hiểu loại kết nối và tốc độ dữ liệu lý thuyết mà điện thoại của tôi đang sử dụng cho kết nối dữ liệu của nó và cách nó thay đổi với các vị trí khác nhau. Tôi không tìm kiếm một bài kiểm tra tốc độ dữ …

2
Tắt radio điện thoại di động (SIM)
Làm cách nào để bật radio điện thoại di động (SIM) trên điện thoại Android? Radio tiêu thụ rất nhiều năng lượng (30-70%), đặc biệt là khi điện thoại ở chế độ rảnh. Đôi khi tôi chỉ cần sử dụng các chức năng khác (ví dụ: đồng hồ, trình duyệt …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.