Câu hỏi được gắn thẻ «default-applications»

Vấn đề với các ứng dụng được xác định là mặc định cho các hành động nhất định hoặc cách xác định chúng như vậy.
2
Tôi đã kiểm tra 'sử dụng làm mặc định' khi chọn trình khởi chạy mặc định, nhưng bây giờ tôi không thể khởi động ADW.Launcher nữa
Tôi đã cài đặt ADW.Launcher trên Galaxy S chạy Froyo (2.2) để kiểm tra. Khi nó được cài đặt, mỗi lần tôi nhấn nút 'home', tôi có một lựa chọn khởi chạy . Cuối cùng, tôi thấy điều này thật khó chịu, tôi chọn cái được cài đặt mặc định …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.