Làm cách nào để đặt trình quay số mặc định?


19

Đâu là cấu hình để đặt trình quay số mặc định? Tôi đã cài đặt một cái mới và muốn biết nơi tôi đặt mặc định.

Câu trả lời:


19

Chuyển đến Cài đặt của bạn -> Ứng dụng -> Quản lý ứng dụng.

Chọn tab 'Tất cả' và cuộn đến ứng dụng trình quay số hiện tại.

Cuộn xuống và nhấn nút 'Xóa mặc định'. Bây giờ khi bạn chọn quay số, bạn sẽ được nhắc chọn một ứng dụng cụ thể và cũng có cơ hội đặt mặc định mới.


4
Nó sẽ tự động thực hiện lời nhắc để bạn chọn sau khi bạn tải xuống nhưng giải pháp này đảm bảo rằng nó sẽ yêu cầu bạn chọn mặc định.
Vian Esterhuizen

@Vian - Trừ khi Renato khởi chạy trình quay số thực sự thông qua một phím tắt đến trình quay số cụ thể. Một số ứng dụng launcher cho phép bạn đặt các phím tắt trên thanh công cụ (tôi mơ hồ nhớ Zeam hoạt động như thế này khi tôi thử nó).
Span
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.