Câu hỏi được gắn thẻ «dialer»

Một ứng dụng trên Android phục vụ mục đích quay số và tìm kiếm danh bạ. Trình quay số tích hợp đi kèm với mọi thiết bị. Thông thường, người dùng có thể cài đặt các trình quay số thay thế có thể cung cấp nhiều chức năng hơn.

7
Có cách nào để vô hiệu hóa hoàn toàn trình quay số bao gồm các cuộc gọi khẩn cấp để biến một chiếc điện thoại cũ thành một máy tính bảng của Google không?
Tôi có Galaxy Nexus (chạy 4.2.2 nếu có vấn đề nhưng tôi cho rằng các quy tắc sẽ áp dụng cho hầu hết các hệ điều hành Android 'nói chung, hiện tại nó không được root nhưng tôi có thể root nó nếu cần thiết) mà gần đây tôi đã …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.