Câu hỏi được gắn thẻ «roaming»
2
Vô hiệu hóa TẤT CẢ chuyển vùng?
Thật dễ dàng để vô hiệu hóa chuyển vùng dữ liệu trên thiết bị Android trong phần cài đặt "Không dây & mạng", nhưng điện thoại vẫn cố gắng kết nối với các dịch vụ khác thông qua chuyển vùng như thoại và SMS. Có cách nào để vô hiệu …
12 roaming 


1
Làm cách nào để thực hiện chuyển vùng của người nghèo của người nghèo bằng cách ủy quyền các cuộc gọi di động tới SIP hoặc Skype?
Tôi nên sử dụng ứng dụng nào để tạo thiết bị Android để chuyển tiếp các cuộc gọi từ mạng di động sang SIP hoặc Skype và quay lại? Một thiết bị ("Trang chủ") dự kiến ​​sẽ được để ở nhà, dùng làm proxy; thiết bị khác ("Du lịch") chỉ …
8 skype  proxy  sip  roaming Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.