Câu hỏi được gắn thẻ «voip»

Thoại qua IP (VoIP) là tên mô tả một loạt các công nghệ cho phép liên lạc thoại qua internet và mạng riêng. Phần mềm VoIP thông thường bao gồm Skype và cũng được bao gồm trong nhiều ứng dụng nhắn tin tức thời như MSN Messenger, Google Talk, Yahoo! Messenger và AIM và được sử dụng bởi các dịch vụ khác như Google Voice. Nhiều điện thoại Android chạy Gingerbread hoặc mới hơn có thể sử dụng dịch vụ VoIP SIP tích hợp sẵn.

3
Làm thế nào để VPN chỉ một ứng dụng duy nhất?
Giả sử bạn chỉ muốn định tuyến lưu lượng truy cập của một ứng dụng thông qua VPN. (Vì ứng dụng thiếu hỗ trợ mã hóa phù hợp hoặc dịch vụ từ xa chỉ khả dụng trên mạng hợp tác.) Những thứ khác như duyệt web sẽ đi qua kết …
13 vpn  voip 

7
Sử dụng Land Line của tôi với Android?
Có thể sử dụng máy tính và WiFi, hộp plugin phần cứng hoặc thứ gì đó để cho phép tôi thực hiện (và nhận) các cuộc gọi điện thoại bằng điện thoại Android của mình thông qua điện thoại cố định hiện tại không? Sẽ thuận tiện hơn nếu tôi …
12 calls  voip 

2
Nhận cuộc gọi VoIP qua Google Voice => IPKall => Sip2Sip => Android?
Tôi đang cố gắng thiết lập cuộc gọi VoIP đến / từ điện thoại Android của mình. Tôi hiện đang làm việc trên phần gọi đến của phương trình. Để thử cách ly các phần khác nhau, tôi bắt đầu với phần "IPKall => Sip2Sip" của phương trình và xác …
9 voip  sip 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.