Câu hỏi được gắn thẻ «8.0-oreo»2
Làm cách nào để tôi có thể vô hiệu hóa ứng dụng đang chạy trong các thông báo nền của nền tảng?
Tôi đã có một thông báo từ hệ thống Android rằng tôi chỉ có thể báo lại, không xóa vĩnh viễn, về một ứng dụng đang chạy ẩn. Đó là cụ thể về Keepass2Android: Keepass2Android đang chạy trong nền Tôi biết nó chạy ở chế độ nền nên tôi không …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.