Câu hỏi được gắn thẻ «apk»

APK là định dạng tệp được sử dụng để phân phối và cài đặt phần mềm trên Android. APK là viết tắt của "Tệp gói ứng dụng".


1
Tại sao Android giữ các tệp APK của các ứng dụng đã cài đặt?
Android giữ các tệp APK của các ứng dụng người dùng đã cài đặt trong /data/appthư mục và ứng dụng hệ thống trong /system/appthư mục. Điều đó có nghĩa là Android trích xuất các tệp dex từ các tệp APK mỗi khi ứng dụng được khởi chạy? Nếu không, tôi …
31 apk 


3
Lấy mã nguồn từ tệp .apk? [đóng cửa]
Đã đóng cửa. Câu hỏi này không đúng chủ đề . Nó hiện không chấp nhận câu trả lời. Bạn muốn cải thiện câu hỏi này? Cập nhật câu hỏi để nó thuộc chủ đề cho Android Những người đam mê Stack Exchange. Đóng cửa 4 năm trước . Có …
21 apk 


3
Làm cách nào để cài đặt tệp APK trên SDCARD?
Tôi có samsung galaxy 3 (I5801). Tôi đã tải xuống nhiều tệp APK từ internet. Tôi không có vấn đề trong việc cài đặt các tập tin APK. Theo mặc định khi tệp APK được chọn, nó sẽ tự cài đặt vào bộ nhớ điện thoại. Tôi muốn nó cài …
19 sd-card  app2sd  apk 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.