Câu hỏi được gắn thẻ «cloud»
2
Chính xác những gì được đồng bộ hóa với Google?
Nếu bạn bật đồng bộ hóa với Google, chính xác những gì được đồng bộ hóa theo cách kỹ thuật hơn? Ví dụ về đồng bộ hóa dữ liệu ứng dụng, tôi đoán chỉ có một đường dẫn chuẩn được đồng bộ hóa? Có ai đã xem một tài liệu …
11 sync  google  cloud 


5
Ứng dụng Ubuntu one: làm cách nào tôi có thể đồng bộ tệp văn bản được chỉnh sửa trên thiết bị Android của mình với ubfox?
Tôi vừa có một ứng dụng Ubuntu trên thiết bị Android để đồng bộ hóa tệp giữa thiết bị Android và máy tính để bàn. Tôi thấy rằng ứng dụng có khả năng tự động đồng bộ hóa các ảnh đã tải lên, nó cũng có thể đồng bộ các …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.