Câu hỏi được gắn thẻ «usb-on-the-go»1
Lưu trữ có thể chấp nhận của tôi là đầy đủ. Làm cách nào tôi có thể di chuyển dữ liệu sang thẻ MicroSD lớn hơn?
Tôi đã có một chiếc Moto G 2014 LTE chạy CM13. Khi tôi phát hiện ra toàn bộ 'thông qua thẻ SD là bộ nhớ trong', tôi đã rất phấn khích, vì bộ nhớ trong thực tế trên điện thoại này rất nhỏ. Tôi đã thiết lập một micro SD …

1
đồng thời USB-OTG và sạc
Tôi đang cố gắng sạc Nexus 7 2013 trong khi sử dụng USB-OTG. Tôi đã xây dựng cáp Y được mô tả rộng rãi, có chức năng truyền qua USB, đặt chân cảm giác (dây dẫn màu vàng) thông qua điện trở 100 k và kết nối màu đỏ và …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.