Câu hỏi được gắn thẻ «wifi-hotspot»

Điểm truy cập WiFi, được tạo trên thiết bị Android, cung cấp kết nối internet di động của thiết bị với các thiết bị hỗ trợ WiFi khác (ví dụ: máy tính bảng hoặc máy tính xách tay).


2
Sự cố DNS Tethering DNS
Tôi đang sử dụng thiết bị di động Sony Xperia Go với Android Gingerbread (2.3.7). Bất cứ khi nào tôi cố gắng sử dụng Tethering (Tethering USB / Mobile Wifi), tôi không thể truy cập ngay vào trang web bằng máy tính xách tay của mình. Tuy nhiên, tôi biết …
1
Làm cách nào để giải quyết rằng cả Wifi Hotspot và USB Tethering đều cần khởi động lại để hoạt động?
Tôi đang sử dụng Thiết bị Huawei Honor chạy Ice Cream Sandwich chính thức. Tôi sử dụng kết nối wifi khá thường xuyên để đưa máy tính xách tay của mình lên mạng và nhận ra hành vi sau: Tôi đang kết nối với Wifi. Mọi thứ đều hoạt động …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.