Câu hỏi được gắn thẻ «boot-loop»


5
Vòng lặp khởi động lại Nexus 5
Hôm nay Nexus 5 của tôi tự tắt và sau đó bất cứ khi nào tôi cố gắng khởi động lại, nó sẽ khởi động lại - nó hiển thị logo google, sau đó bắt đầu hoạt hình khởi động, sau đó tắt nguồn và bắt đầu lại. Tôi đã …

1
Samsung Galaxy S3 không khởi động được, tiếp tục khởi động lại hiển thị màn hình đen của Samsung Samsung Galaxy S3 GT-i9300
Samsung S3 của tôi bị kẹt! Nó tiếp tục khởi động lại! Nó không đạt được mã khóa nhập, nhưng tiếp tục khởi động lại hiển thị màn hình "Samsung Galaxy S3 i9300". Sau đó chu kỳ bắt đầu lại. Dưới đây là những điều tôi đã thử: Tôi đã …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.