Câu hỏi được gắn thẻ «rom-manager»


1
Trình quản lý ROM: Sự khác biệt giữa phiên bản MTD và phiên bản không MTD (ví dụ: Samsung Samsung Samsung GalaxyS i9000 (MTD)) là gì?
Khi tôi chọn "Flash ClockwordMod Recovery" từ menu Trình quản lý ROM, một danh sách các thiết bị được hiển thị (hộp thoại "Xác nhận kiểu điện thoại"). Ở đó tôi có thể chọn ví dụ giữa "Samsung GalaxyS i9000" và "Samsung GalaxyS i9000 (MTD)". Sự khác biệt giữa phiên …

1
Trình quản lý ROM - Mục đích của nó là gì?
Tôi vừa mới root điện thoại (Moto Droid) lần đầu tiên bằng ứng dụng z4root. Nó hoạt động rất tốt (một cú nhấp chuột, không có máy tính liên quan). Tuy nhiên, trước khi tôi bắt đầu nhắn tin với điện thoại của mình, tôi muốn tạo một bản sao …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.