Làm cách nào để sao chép và dán văn bản giữa các ứng dụng?


8

Rất thường xuyên, tôi thấy mình muốn có thể sao chép văn bản từ một tweet tôi đang đọc (trong ứng dụng Twitter) và dán nó vào, ví dụ, TweetDeck để tôi có thể chuyển tiếp / trả lời. Làm thế nào để tôi đi về làm điều này? Cảm ứng kéo dài không hoạt động trong trường hợp này, giống như trong các ứng dụng E-mail.

Câu trả lời:


5

Ngoài email và trình duyệt, bạn chỉ có thể sao chép văn bản từ các trường văn bản có thể chỉnh sửa, do đó bạn không thể sao chép trực tiếp văn bản từ các tweet của người khác trong ứng dụng Twitter.

Cách giải quyết:

Cài đặt Sao chép vào Clipboard từ Thị trường. Điều này tích hợp với menu 'Chia sẻ'. Bằng cách chia sẻ một tweet đến ứng dụng này, nó sẽ sao chép văn bản vào clipboard của bạn.


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.