Câu hỏi được gắn thẻ «editing»


7
Thêm thông tin meta vào ảnh?
Có một ứng dụng máy ảnh phong nha nào sẽ dễ dàng cho phép tôi thêm một chút văn bản vào ảnh của mình và lưu trữ văn bản đó trong tệp hình ảnh dưới dạng siêu dữ liệu EXIF ​​/ IPTC / XMP không? Cho đến nay tôi đã …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.