Câu hỏi được gắn thẻ «samsung-captivate»

1
Tại sao tôi liên tục bị gián đoạn bởi màn hình Quản lý thiết bị - Cập nhật phần mềm? Làm sao để tôi bỏ nó đi?
Thỉnh thoảng và thường xuyên vào những thời điểm bất tiện (ở giữa những trò chơi Angry Birds quan trọng) tôi nhận được một màn hình có nội dung: Device management Software update Congratulations! New software update for phone installed. Phone is ready for use OK Tôi bấm OK và …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.