Làm thế nào để tắt hoạt hình xoay khi chuyển đổi người dùng?


4

Làm thế nào để tắt hoạt hình xoay khi chuyển đổi người dùng?

Tôi rõ ràng cần phải trả lời câu hỏi này, vì vậy tôi sẽ thêm nó làm tôi choáng váng

cảm ơn bạn!

Câu trả lời:


4

Chạy các mục sau trong một cửa sổ đầu cuối (shell) làm việc cho tôi.

defaults write -g userMenuExtraStyle 0
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.