mở hình ảnh toàn màn hình với mở open -a Xem trước


8

Sử dụng osx 10.9.3

Tôi muốn viết một kịch bản mở hình ảnh toàn màn hình bằng chế độ xem trước nhưng dường như tôi không thể tìm thấy các tùy chọn dòng lệnh cho ứng dụng Xem trước.

Câu trả lời:


8

Preview.app không có tùy chọn dòng lệnh, nhưng bạn có thể sử dụng AppleScript trong Terminal:

open -a Preview somefile.png ; /usr/bin/osascript -e 'tell application "Preview"' -e "activate" -e 'tell application "System Events"' -e 'keystroke "f" using {control down, command down}' -e "end tell" -e "end tell"

Chỉ cần thay thế somefile.pngbằng đường dẫn / hình ảnh bạn muốn; AppleScript gọi toàn màn hình.


Điều này thật tuyệt nhưng bạn có thể biến nó thành biến cho tên tệp để nó không phải được thực hiện thủ công mỗi lần
Ruskes

Ý bạn là f=$"somefile.png" ; open -a Preview $f ...sao
Tôi sẽ là
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.