Mail.app: Xóa địa chỉ Tự động điền Cache


8

Làm cách nào để xóa bộ đệm trường địa chỉ tự động điền trong Mac Mail? Tôi có vô số địa chỉ cũ mà tôi không gửi email đến.

Việc xóa và cài đặt lại các tài khoản email không ảnh hưởng đến bộ đệm.

Câu trả lời:


8

Xem menu Window -> Previous Recipients- bạn có thể chọn tất cả và xóa hoặc chọn lọc hơn.

Khi đã xong, bạn cũng có thể muốn tỉa sổ địa chỉ của mình hoặc vô hiệu hóa thư khỏi tự động điền từ đó theo ý muốn.


0

Ngoài ra, nếu hiện tại chỉ có một địa chỉ email mà bạn lo lắng, chỉ cần thêm nó vào email, sau đó nhấp chuột phải vào địa chỉ đó và chọn "Xóa khỏi Danh sách người nhận trước đó" và nó sẽ không còn xuất hiện nữa.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.