Làm cách nào để ngăn chặn Đường kết nối từ snap đến đối tượng trong Keynote


8

Trong Keynote tôi đang chèn nhiều đường kết nối vào một hình ảnh. Ngay khi tôi kéo một điểm cuối gần hình ảnh, điểm cuối của đường kết nối được gắn vào hình ảnh. Tôi muốn có quyền kiểm soát hoàn toàn thủ công đối với vị trí và độ sâu của các đường kết nối. Làm cách nào để ngăn Keynote tự động ngắt đường kết nối của tôi?

Câu trả lời:


1

Như đã lưu ý trong các bình luận, để kiểm soát các điểm cuối trong đường kết nối, giữ phím trong khi kéo điểm cuối đến vị trí mong muốn trên đối tượng.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.