Tại sao iMessages xuất hiện trên iPad của tôi nhưng không xuất hiện trên điện thoại của tôi?


9

Tôi nghĩ rằng tôi đã thiết lập mọi thứ chính xác nhưng ngẫu nhiên trong tuần này tôi đã có một vài thông báo xuất hiện trên iPad của mình và chúng chưa bao giờ xuất hiện trên iPhone của tôi. Vì vậy, tôi thậm chí không biết rằng mình đã có một tin nhắn cho đến khi tôi nhìn vào iPad.

Ngoài ra, tôi đã nhận thấy rằng không phải tất cả iMessages của tôi đều hiển thị trên iPad của tôi. Có ai giúp được không? Điều này có liên quan đến sao lưu iCloud của tôi không? Tôi không tuyệt vời với tất cả những điều này!

Câu trả lời:


5

Tôi đã từng gặp vấn đề tương tự. Nhìn vào Cài đặt> Tin nhắn> Gửi và nhận trên cả iPad và iPhone, số điện thoại của tôi được liệt kê trong phần 'Bạn có thể liên lạc với iMessage tại' trên cả hai và bị mờ đi trên iPhone, nhưng bị đánh dấu trên iPad.

Cách khắc phục là:

(a) nhấn số điện thoại trên trang Cài đặt của iPad ( Cài đặt> Tin nhắn> Gửi & Nhận> Bạn có thể liên lạc với iMessage ). Điều này loại bỏ đánh dấu bên cạnh số, và

(b) trên iPhone, iMessage bị vô hiệu hóa và kích hoạt lại ( Cài đặt> Tin nhắn ), sau đó bật số điện thoại ( Cài đặt> Tin nhắn> Gửi và nhận và gõ số điện thoại trên Bạn có thể truy cập iMessage tại trang cài đặt.

Một thông báo sau đó đã được hiển thị trên iPad:

ID Apple và số điện thoại của bạn hiện đang được sử dụng cho iMessage trên iPhone mới.


1

Tôi khuyên bạn trước tiên nên tắt iMessage, sau đó bật lại. Làm điều này trên cả hai thiết bị:

  1. Tin nhắn> iMessage (Tắt)

  2. Tin nhắn> iMessage (Bật)

Tiếp theo, hãy kiểm tra địa chỉ và số điện thoại mà bạn đã đăng ký để nhận iMessages:

  • Tin nhắn> Gửi và nhận

Đảm bảo rằng tất cả các địa chỉ đã đăng ký trên iPad của bạn được đăng ký trên điện thoại của bạn và ngược lại.


0
  1. Hãy hiểu rằng các tin nhắn bạn nhìn thấy trên iPad là một lần được gửi đến ID được gửi qua thư đã đăng ký của bạn và một khi bạn thấy trên điện thoại của mình được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của bạn. Sử dụng cài đặt sau và bạn sẽ thấy tất cả tin nhắn trên điện thoại của mình nhưng tất cả chúng có thể không hiển thị trên iPad của bạn.

  2. Có vẻ như iMessage của iPad của bạn đã được đăng ký với ID mail của bạn nhưng điện thoại của bạn thì không. Vì vậy, chỉ cần truy cập Cài đặt> Tin nhắn> Gửi và nhận> "Thêm email khác".

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.